bildet viser en siluette
Styreleder

Lars Dybendal

bildet viser en siluette
Økonomiansvarlig

Marthe Hedblom

bildet viser en siluette
Marked, dommer og kommunikasjonsansvarlig

Kristin Skasberg

bildet viser en siluette
Sportslig leder yngres

Bjørnar Melsås

bildet viser en siluette
Sportslig, Hoopit og baneansvarlig

Eli Tomterstad

bildet viser en siluette
Sportslig, Hoopit og baneansvarlig

Karoline Holter

bildet viser en siluette
Dugnad, utstyr og anleggsansvarlig

Ine Iversen

bildet viser en siluette
Dugnadsansvarlig

Kristin Steen