bildet viser Grue Tine Fotballskole

Statutter Tomterstad Spillerfond

En komité på tre Grue-personligheter vurderer å utdele en pris basert på følgende:

a) Spilleren skal være en god Grue-ambassadør (kvaliteter og holdninger)

b) Spilleren må være ambisiøs

c) Spiller må minimum holde kretslagsnivå

d) Spilleren må regnes som «ekte» Grue-spiller (må ikke nødvendigvis spille i Grue i dag)

Stipendet skal brukes til et konkret opphold hos en nasjonal eller internasjonal klubb som er anerkjent som en god klubb for spillerutvikling.

Stipendet utdeles kun når alle «statutter» er oppnådd.

Stipendets størrelse er maksimalt 10% av fondets størrelse.

Statutter Solbakken Trenerfond

Ståle Solbakken innbetaler et beløp ved gode trenerkandidater eller gode trenerprosjekter til dette trenerfondet som inkluderes i Grue IL Fotball sin økonomi og regnskap, men holdes atskilt på egen konto.

Grue IL Fotball innbetaler kr 10.000 årlig til samme prosjekt.

Stipendet skal brukes til et konkret trenerprosjekt som fremmer Grue IL Fotball som klubb, og dets medlemmer.

Stipendet kan benyttes til skolering av trenere via NFFs trenerkurs, eller via egne faglige turer til andre klubber.

Trenere med Grue-bakgrunn skal prioriteres.


 

Tips og søknader styres til komiteen som er:

  • Svein Solbakken
  • Jon Wardeberg
  • Styret Grue IL Fotball

 

Alle med hver sin stemme. Totalt tre stemmer.